การทำงานของ Line oa และการเชื่อมต่อระบบ CRM

การตอบกลับข้อความของ line oa

การเชื่อมต่อกับระบบ CRM

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE for Business

Line OA (Official Account) เป็นแพลตฟอร์มสื่อสารออนไลน์ที่ให้บริการในการสร้างบอท (Bot) หรือชื่อเต็มคือ Chatbot คำแนะนำในการสมัครไลน์ oa ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

การทำงานของ Line OA นั้นมีขั้นตอนการเชื่อมต่อดังนี้

 1. สร้างบัญชี Line OA ผ่าน Line Developers
 2. ออกแบบและสร้าง Chatbot ใน Line Messaging API
 3. เชื่อมต่อ Chatbot กับบัญชี Line OA ที่สร้างขึ้น
 4. เพิ่มความสามารถให้กับ Chatbot เช่น การตอบคำถาม, การแจ้งเตือน, การส่งข้อมูลและอื่นๆ
 5. เผยแพร่ Chatbot ให้กับผู้ใช้งานผ่านหน้าจอของ Line OA

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยไลน์ oa ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ Chatbot ได้โดยการเพิ่มเพื่อนบัญชี Line OA และส่งข้อความหรือคำถามต่างๆ เข้ามายัง Chatbot ผ่านหน้าจอของ Line OA ซึ่ง Chatbot จะตอบกลับข้อความหรือให้ข้อมูลตามที่ได้รับคำสั่งไว้ก่อนหน้านั้นๆ โดยอาจใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือ Machine Learning ในการวิเคราะห์และตอบกลับข้อความให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถติดตามการใช้งานของ Chatbot และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย

การตอบกลับข้อความของ line oa

การตอบกลับข้อความของ Line OA จะแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้พัฒนา และการออกแบบ Chatbot ในแต่ละกรณี โดยทั่วไปแล้ว Line OA สามารถตอบกลับข้อความได้ดังนี้

 1. ตอบกลับข้อความอัตโนมัติ: Chatbot สามารถตอบกลับข้อความอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลและข้อความที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานเพื่อส่งคำตอบที่เหมาะสมกับคำถาม สื่อสารแบบ LINE Business ID โดยการตอบกลับนี้สามารถใช้หลักการแบบกฎเกณฑ์ (Rule-based) หรือใช้ AI (Artificial Intelligence) เพื่อจำแนกและตอบกลับข้อความได้ตามภาษาและความหมายที่แตกต่างกันไปได้
 2. ขอข้อมูลเพิ่มเติม: Chatbot สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานได้ เพื่อช่วยในการตอบกลับข้อความได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อความ
 3. ส่งข้อมูลแนะนำ: Chatbot สามารถส่งข้อมูลแนะนำหรือข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานได้ เช่น การแนะนำสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่น ข่าวสารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Line OA
 4. ส่งตอบกลับจากพนักงาน: Chatbot สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM (Customer Relationship Management)

การเชื่อมต่อกับระบบ CRM

การเชื่อมต่อกับระบบ CRM (Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นหลักของ Line OA เพื่อช่วยในการจัดการและติดตามข้อมูลลูกค้าและการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ใช้งานกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีธุรกิจออนไลน์ เช่น บริการให้มากขึ้นด้วย LINE Business ID ร้านค้าออนไลน์ บริการออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันออนไลน์อื่นๆ

การเชื่อมต่อกับระบบ CRM จะต้องใช้ API (Application Programming Interface) ของระบบ CRM เพื่อให้ Chatbot สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ โดยมีขั้นตอนการเชื่อมต่อเบื้องต้นดังนี้

 1. การลงทะเบียนและอนุญาต: ผู้พัฒนาจะต้องลงทะเบียนและขออนุญาตใช้งาน API ของระบบ CRM ก่อน เพื่อรับ Token หรือรหัสเข้าใช้งาน API ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ
 2. การเขียนโค้ด: ผู้พัฒนาจะต้องเขียนโค้ดที่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Line OA กับ API ของระบบ CRM ได้ โดยปกติแล้วจะใช้ภาษาโปรแกรม Python, Node.js หรือ PHP เป็นต้น
 3. การรับ-ส่งข้อมูล: Chatbot สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้จาก API ของระบบ CRM โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้า, ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า การใช้งาน Line Official Account ทำให้ Chatbot สามารถตอบคำถามหรือปัญหาของลูกค้าได้ตรงประเด็น

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE for Business

LINE for Business เป็นบริการที่ LINE ให้ในการส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม LINE โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ๆ หรือร้านค้าออนไลน์

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE for Business มีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ใช้งานเริ่มต้นด้วยการเพิ่ม Line Official Account ของธุรกิจลงในรายชื่อเพื่อรับการแจ้งเตือนการสั่งซื้อสินค้า
 2. ธุรกิจจะต้องเข้าสู่ระบบ LINE for Business แล้วสร้างสินค้าที่ต้องการขาย ระบุรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า, ราคา, รูปภาพสินค้า และสถานะสินค้า (มี/ไม่มีสินค้า)
 3. ผู้ใช้งานจะเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อจากตัวเลือกที่ระบุไว้ใน LINE Official Account แล้วกดสั่งซื้อ
 4. ธุรกิจจะได้รับแจ้งเตือนการสั่งซื้อผ่าน LINE for Business และจะต้องตอบกลับด้วยการยืนยันการสั่งซื้อ ระบุรายละเอียดการจัดส่งสินค้า และอัพเดตสถานะการจัดส่งสินค้า
 5. ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account เมื่อสินค้าถึงมือ และจะต้องยืนยันการรับสินค้าเพื่อเรียบร้อยในการซื้อขาย

สำหรับธุรกิจที่ต้องการยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้งาน ส่งข้อความมายัง Line OA สามารถติดตั้งการชำระเงินผ่าน LINE Pay และแจ้งสถานะการชำระเงินใน LINE Official Account ได้เช่นกัน

การใช้งาน Line Official Account

Line Official Account เป็นบริการของ LINE ที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแชทที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 90 ล้านคนในประเทศไทย ดังนั้นการใช้งาน Line Official Account จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจหรือองค์กรไม่ควรพลาด

การใช้งาน Line Official Account มีขั้นตอนดังนี้

 1. ลงทะเบียน Line Official Account: ธุรกิจหรือองค์กรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Line Official Account ผ่านเว็บไซต์ LINE Business Center โดยใช้บัญชี LINE ของธุรกิจหรือองค์กร
 2. กำหนดคุณสมบัติและเชื่อมต่อกับ CRM: หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ธุรกิจหรือองค์กรต้องกำหนดคุณสมบัติของ Line Official Account และเชื่อมต่อกับระบบ CRM เพื่อดึงข้อมูลลูกค้า และจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเนื้อหาและโพสต์: ธุรกิจหรือองค์กรสามารถสร้างเนื้อหาและโพสต์ใน Line Official Account เพื่อแบ่งปันข่าวสาร โปรโมชั่น หรือสินค้าใหม่ และสามารถตั้งเวลาเผยแพร่โพสต์ได้ตามต้องการ
 4. ตอบกลับข้อความ: ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความถึง Line Official Account เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ และธุรกิจหรือองค์กร
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Line oa คั่นหน้า ลิงก์ถาวร